Η εθνική οικονομία και το κτηματολόγιον της Ελλάδος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φωτόπουλος Γεώργιος Φ., Σμαραγδής Γεώργιος Ι.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939 1953
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Αυγ. 1939 ; έτ. Η', τ. 16 , τεύχ. 184 , σ. 323-332
Τεχνικά Χρονικά , 15 Οκτ.- 1 Νοεμβρ. 1939 ; έτ. Η', τ. 16, τεύχ. 188-189 , σ. 546-547
Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Ιαν. - Φεβρ. 1953 ; περ. Β', έτ. Θ', τ. XXX, τεύχ. 343 - 344 (91 - 92) , σ. 36 - 41
Επιστολαί προς την σύνταξιν
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η αναδημοσίευση του άρθρου με αναθεωρημένα τα στατιστικά στοιχεία
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά
Η επιστολή του κ. Σμαραγδή