Συνεχής μέτρησις της τεχνητής ραδιενεργείας της ατμοσφαίρας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χρύσος Ε.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1967
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Έκδοσις-Τμ. Χημικών Μηχ. , Απρ.- Ιούν. 1967 ; τεύχ. 2/496 , σ. 310-331, 369
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη