Ο ναός του Αγίου Νίκωνος εν Σπάρτη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1909
Πηγή:Αρχιμήδης , Ιούν. 1909 ; έτ. Ι', αρ. 2 , σ. 21 - 23
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο