Συμβολή εις την κίνησιν των ρευστών, εν οις κινούνται κατά γνωστόν τρόπον στερεά σώματα άνευ εξωτερικής δυνάμεως

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραγιαννίδης Αθ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1910
Πηγή:Αρχιμήδης , Ιαν. 1910 ; έτ. Ι', αρ. 9 , σ. [111] - 115
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο