Πληροφορίαι επί του συμπλέγματος των Ελληνικών σιδηροδρόμων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πρωτοπαπαδάκης Δημοσθένης Ε.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1910
Πηγή:Αρχιμήδης , Ιαν. 1910 ; έτ. Ι', αρ. 9 , σ. 116 - 117
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο