Οργανον πρός καθορισμόν της φθοράς των σιδηροδρόμικών ράβδων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βουγιούκας Γ. Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1910
Πηγή:Αρχιμήδης , Ιαν. 1910 ; έτ. Ι', αρ. 9 , σ. 121 - 122
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο