Συμβολή εις την νέαν μηχανικήν (των μεγάλων ταχυτήτων)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραγιαννίδης Αθ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1910
Πηγή:Αρχιμήδης , Φεβρ. 1910 ; έτ. Ι', αρ. 10 , σ. 127 - 133
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο