Η προτύπωσις των αδρανών υλικών σκυροδεμάτων ενδιαφέρουσα ανακοίνωσις της ΕΝΟ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Ελληνική Επιτροπή Προτυποποιήσεως ΕΝΟ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1957
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1 Σεπτ. 1957 ; τεύχ. 137 , σ. 11
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο