Ενέργειαι του Τ.Ε.Ε. επί διαφόρων ζητημάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1-15 Δεκ. 1957 ; τεύχ. 143-144 , σ. 53-57
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Πίνακας περιεχομένων:
  • Επί της κατασκευής δημοσίων καταφυγίων και της δι' αυτά επιβολής εισφοράς 3 ο/ο
  • Δια την επιδιωκομένην εξομοίωσιν των αποφοίτων των εις το Υπουργείον Βιομηχανίας υπαγομένων σχολών προς τους υπομηχανικούς του Ε.Μ. Πολυτεχνείου
  • Δια την ασφάλισιν τεχνικών υπλλήλων εις Ι.Κ.Α. και ΤΣΜΕΔΕ