Παραπομπή APA

Καραγιαννίδης Αθ. (1910). Συμβολή εις την θεωρίαν των γραμμικών εξισώσεων μετασχηματισμού εν τη ηλεκτροδυναμική κατά την νέαν αρχήν των σχετκών κινήσεων. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Καραγιαννίδης Αθ. Συμβολή εις την θεωρίαν των γραμμικών εξισώσεων μετασχηματισμού εν τη ηλεκτροδυναμική κατά την νέαν αρχήν των σχετκών κινήσεων. Αθήναι, 1910.

Παραπομπή MLA

Καραγιαννίδης Αθ. Συμβολή εις την θεωρίαν των γραμμικών εξισώσεων μετασχηματισμού εν τη ηλεκτροδυναμική κατά την νέαν αρχήν των σχετκών κινήσεων. Αθήναι, 1910.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.