Συμβολή εις τας δύο γενικάς αρχάς της θερμοδυναμικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραγιαννίδης Αθ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1911
Πηγή:Αρχιμήδης , Φεβρ. 1911 ; έτ. ΙΑ', αρ. 10 , σελ. [109] - 112
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο