Ο σιδηρόδρομος Πειραιώς - Λαρίσσης υποδεικνυόμενα σφάλματα κατά την χάραξιν της γραμμής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ξύδης Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1911
Πηγή:Αρχιμήδης , Φεβρ. 1911 ; έτ. ΙΑ', αρ. 10 , σελ. 113 - 119
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο