Περί της ωθήσεως των χωμάτων και τοιχών υποστηρίξεως αυτών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λοπρέστης Πέτρος (1870 -1941)
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1911
Πηγή:Αρχιμήδης , Ιαν. 1911 ; έτ. ΙΑ΄, αρ. 9 , σελ. 105 - 106
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο