Περί της δινώδους θεωρίας των ατόμων εν τη κοσμογονία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραγιαννίδης Αθ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1911
Πηγή:Αρχιμήδης , Απρ. 1911 ; έτ. ΙΑ', αρ. 12 , σ. 137 - 139
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο