Ο σιδηρόδρομος Πειραιώς - Λαρίσσης η επίκρισις της χαράξεως

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Διαμαντίδης Δημ. Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1911
Πηγή:Αρχιμήδης , Μάιος 1911 ; έτ. ΙΒ', αρ. 1 , σ. [1] - 8
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:http://library.tee.gr/digital/archim/1911/archim_1911_1_1.pdf