Παραπομπή APA

Θεοφανόπουλος Ν. Ι. (1959). Προβλήματα της μελλοντικής εκπαιδεύσεως εις την Ανατολήν και την Δύσιν. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Θεοφανόπουλος Ν. Ι. Προβλήματα της μελλοντικής εκπαιδεύσεως εις την Ανατολήν και την Δύσιν. Αθήνα, 1959.

Παραπομπή MLA

Θεοφανόπουλος Ν. Ι. Προβλήματα της μελλοντικής εκπαιδεύσεως εις την Ανατολήν και την Δύσιν. Αθήνα, 1959.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.