Προβλήματα της μελλοντικής εκπαιδεύσεως εις την Ανατολήν και την Δύσιν

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Θεοφανόπουλος Ν. Ι., Ιωαννίδης Ε.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1959
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1-15 Μαρτ. 1959 ; τεύχ. 173-174 , σ. 19-27
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Διάλεξις δοθείσα εις τό Ε.Μ.Π. τόν Απρίλιον 1958 υπό του καθηγητού του Πολυτεχνείου του Βερολίνου κ. Cornelius
DEWEY Γενικού θέματος:370 - (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)