Γεώργιος Βασιλ. Βασιλείου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1959
Πηγή:Πένθη
Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Σεπτ.-Οκτ. 1959 ; τεύχ. 181-182 , σ. 69
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο