Η προστασία της βιομηχανίας έκθεσις περί του καθορισμού των βιωσίμων βιομηχανιών και των μέτρων και του βαθμού της ενισχύσχεως αυτών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζαχαρίας Προκόπιος Δ. (1873-1957)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιον συνέδριον της γεωργίας, βιομηχανίας και εμπορίου
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1913
Πηγή:Αρχιμήδης , Ιαν. 1913 ; έτ. ΙΓ', αρ. 9 , σ. 99 - 102
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο