Το χλώριον των ποσίμων υδάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σκιντζόπουλος Α. Σ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1914
Πηγή:Αρχιμήδης , Μάϊος 1914 ; έτ. ΙΕ', αρ. 5 , σ. 55 - 56
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο