Παλαιοί μηχανικοί και νέαι τεχνολογίαι

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1964
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Απρ. 1964 ; τεύχ. 237 , σ. 26-30
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο