Παραπομπή APA

Σιώκος Θεόδωρος Χ. (1961). Το κοσμολογικόν πρόβλημα: κριτική επί της πανηγυρικής, με τον άνω τίτλον, ομιλίας του Ακαδημαϊκού κ. Παπαϊωάνου. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Σιώκος Θεόδωρος Χ. Το κοσμολογικόν πρόβλημα: κριτική επί της πανηγυρικής, με τον άνω τίτλον, ομιλίας του Ακαδημαϊκού κ. Παπαϊωάνου. Αθήνα, 1961.

Παραπομπή MLA

Σιώκος Θεόδωρος Χ. Το κοσμολογικόν πρόβλημα: κριτική επί της πανηγυρικής, με τον άνω τίτλον, ομιλίας του Ακαδημαϊκού κ. Παπαϊωάνου. Αθήνα, 1961.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.