Η σταθεροποίησις των εδαφών διά κατασκευάς έργων οδοποιίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λέκκας Γεώργιος Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1961
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Μάιος - Ιούν. 1961 ; έτ. Β', τ. 38, τεύχ. 3 , σ. 145-157
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο