Το πρόβλημα της υπό των σιλό διασπάσεως της ομοιογενείας των μεταλλευμάτων αυτόματος διανομεύς ομοιογενούς πληρώσεως κυλινδρικού σιλό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μούσουλος Λ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1961
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Νοέμ.- Δεκ. 1961 ; έτ. Β', τ. 38, τεύχ. 6 , σ. 360-364
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο