Διά την εκτέλεσιν τεχνικών έργων παρά του στρατού. Το ΙΘ΄συνέδριον των εργοληπτών Δημ. Έργων. Διαβήματα και απαντήσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1958
Πηγή:Ελληνικά Τεχνικά και Οικονομικά Νέα
Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1-15 Απρ. 1958 ; τεύχ. 151-152 , σ. 34-35
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο