Απλή πειραματική διάταξις προς απόδειξιν του νόμου Maxwell κατανομής των ταχυτήτων αερίων μορίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1956
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Μάιος - Ιούν. 1956 ; Περ. Β΄, έτ. ΙΒ', τ. 33, τεύχ. 383-384 (129-130) , σ. 203-204
Επιστημονικά Νέα / Θ. Ν. Σκουλικίδης
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο