Δομή μορίων συνήθους υάλου διά κοινούς υαλοπίνακας. Θερμική ρύθμισις της διώρυγος μηχανών ΦΟΥΡΚΩ και κυματισμός (ΣΤΡΙ) επί της επιφανείας υάλου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αγγελόπουλος Δ. Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1956
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Σεπτ.- Οκτ. 1956 ; Περ. Β΄, έτ. ΙΒ', τ. 33, τεύχ. 387-388 (133-134) , σ. 367-379
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η γερμανική περίληψη