Παραπομπή APA

Μούσουλος Λ. (1957). Ειδικός ταξινομητής εμποδιζόμενης καταβυθίσεως εις τας εγκαταστάσεις εμπλουτισμού των μεταλλείων Κοζάνης. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Μούσουλος Λ. Ειδικός ταξινομητής εμποδιζόμενης καταβυθίσεως εις τας εγκαταστάσεις εμπλουτισμού των μεταλλείων Κοζάνης. Αθήνα, 1957.

Παραπομπή MLA

Μούσουλος Λ. Ειδικός ταξινομητής εμποδιζόμενης καταβυθίσεως εις τας εγκαταστάσεις εμπλουτισμού των μεταλλείων Κοζάνης. Αθήνα, 1957.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.