Η ροπή ως συναλλοιωτική παράγωγος (Κλασσική και Κβαντική γεωμετρία)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σιώκος Θεόδωρος Χ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1957, 1958
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Μάιος - Ιούν. 1957 ; Περ. Β΄, έτ. ΙΓ', τ. 34, τεύχ. 395-396 (141-142) , σ. 202-209
Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Νοέμ.- Δεκ. 1958 ; Περ. Β΄, έτ. ΙΔ', τ. 35, τεύχ. 413-414 (159-160) , σ. 570-581
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο (Συμπληρώσεις - διορθώσεις)