Επίλυσις γραμμικών διαφορικών εξισώσεων (Με δεύτερον μέλος συνεχή συνάρτησιν μιάς μεταβλητής)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σιώκος Θεόδωρος Χ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1957
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Αύγουστος 1957 ; Περ. Β΄, έτ. ΙΓ', τ. 34, τεύχ. 398 (144) , σ. 250-254
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο