Η προτύπωσις των αδρανών υλικών σκυροδεμάτων Ενδιαφέρουσα ανακοίνωσις της ΕΝΟ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1957
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Αύγουστος 1957 ; Περ. Β΄, έτ. ΙΓ', τ. 34, τεύχ. 398 (144) , σ. 300
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο