Η προτύπωσις των αδρανών υλικών σκυροδεμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Ελληνική Επιτροπή Προτυποποιήσεως ΕΝΟ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1957
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Αύγουστος 1957 ; Περ. Β΄, έτ. ΙΓ΄, τ.34, τεύχ. 398 (144) , σ. 303-314
Δελτίον Προτυποποιήσεως ΕΝΟ : Οργανον της Ελληνικής Επιτροπής Προτυποποιήσεως (μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Προτυποποιήσεως ISO) , Αύγουστος 1957 ; 8
Όνομα μέρους:ΕΝΟ: Δομικά υλικά-Αδρανή σκυροδεμάτων (Β 10-001)
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο