Το νοσοκομείον του Ερυθρού Σταυρού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Διαμαντόπουλος Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Ιουλ. 1932 ; έτ. Α', τ. ΙΙ, τεύχ. 14 , σ. 726 - 727
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο