Σπυρίδων Μελισσινός (1868 - 1932)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Σεπτ. 1932 ; έτ. Α', τ. ΙΙ, τεύχ. 18 , σ. 932
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο