Γεώργιος Βρυζάκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Διαμαντίδης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Στοιχεία έκδοσης: 1932
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Νοεμβρίου 1932 ; έτ. Α', τ. 2, τεύχ. 22 , σ. 1137-1138
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο