Η προτύπωσις των αδρανών υλικών σκυροδεμάτων Ολόκληρον το κείμενον του Ελληνικού Προτύπου Β 10-001

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1957
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Νοέμ.- Δεκ. 1957 ; Περ. Β΄, έτ. ΙΓ', τ. 34, τεύχ. 401-402 (147-148) , σ. 469-474
Όνομα μέρους:ΕΝΟ: Δομικά υλικά-αδρανή σκυροδεμάτων (Β 10-001)
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο