Η παράτασις της ζωής των σιδηροτροχιών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μεταξάτος Δημ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1959
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Μάιος- Ιούν. 1959 ; Περ. Β΄, έτ. ΙΕ΄, τ. 36, τεύχ. 419-420 (165-166) , σ. 215-225
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο