Γεώργιος Ανδρ. Παπαδημητρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδάκης Μ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1933
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 - 15 Δεκ. 1933 ; έτ. Β', τ. IV, τεύχ. 47, 48 , σ. 1251 - 1252
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο