Κωνσταντίνος Ι. Καζαμπάκας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1934
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Σεπτ. 1934 ; έτ. Γ', τ. VI, τεύχ. 66 , σ. 863
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο