Νόμος 6384 "Περί τροποποιήσεως των κείμενων διατάξεων περί Τεχνικού Επιμελητηρίου"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1934
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Νοεμ. - 1 Δεκ. 1934 ; έτ. Γ', τ. VI, τεύχ. 70, 71 , σ. 1081 - 1082
Νομοθεσία
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο