Γεώργιος Ι. Νταουντάκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1935
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Ιαν. 1935 ; έτ. Δ', τ. VII, τεύχ. 73 , σ. 29-30
Νεκρολογία
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο