Η συζήτησις περί των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών εκ των πρακτικών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 11-2-1935

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1935
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Φεβρ. 1935 ; έτ. Δ', τ. VII, τεύχ. 76 , σ. 208-210
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο