Κωνσταντίνος Χαρτοφύλαξ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1935
Πηγή:Νεκρολογία
Τεχνικά Χρονικά , 15 Μαρτ. 1935 ; έτ. Δ', τ. VII, τεύχ. 78 , σ. 369-370
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο