Αντώνιος Ι. Ιατρού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1935
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Ιουλ. 1935 ; έτ. Δ', τ. 8, τεύχ. 86 , σ. 653-654
Νεκρολογία
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο