Γεώργιος Ι. Δουμάς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1935
Πηγή:Νεκρολογία
Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Δεκ. 1935 ; έτ. Δ', τ. 8, τεύχ. 95-96 , σ. 1041
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο