Κωνσταντίνος Δίγκας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1936
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Σεπτ. 1936 ; έτ. Ε', τ. Χ, τεύχ. 114 , σ. 847
Νεκρολογία
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο