Νικόλαος Κανελλόπουλος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1936
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Οκτ. 1936 ; έτ. Ε', τ. X, τεύχ. 115 , σ. 937
Νεκρολογία
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο