Αναστάσιος Μεταξάς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1937
Πηγή:Νεκρολογία
Τεχνικά Χρονικά , 15 Φεβρ. 1937 ; έτ. ΣΤ', τ. 11, τεύχ. 124 , σ. 110-112
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο