Από την έκθεσιν του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αυτού της 1-4-1937

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1937
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Μαµιου 1937 ; έτ. ΣΤ', τ. 11, τεύχ. 129 , σ. 388-392
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο