Από την έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Αν. Ελλην. Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων επί του γεν. ισολογισμού του έτους 1936

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1937
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Μαµιου 1937 ; έτ. ΣΤ', τ. 11, τεύχ. 130 , σ. 451-454
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο